за Христос

Матей 15:21-28   

21 Вярата на една езичница и изцеляване на множество болни
(Марк 7:24-30)

И като излезе оттам, Исус се оттегли в Тирската и Сидонската област.
22 И, ето, една ханаанка излезе от онези места и извика: Смили се над мене, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми жестоко страда, обладана от бяс.
23 Но Той не й отговори нито дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като казваха: Отпрати я, защото вика след нас.
24 А Той отговори: Аз не съм изпратен при други освен при изгубените овце от Израелевия дом.
25 А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи, помогни ми.
26 Той отговори: Не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата.
27 А тя каза: Така е, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им.
28 Тогава Исус й отговори: О, жено, голяма е твоята вяра; нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря й оздравя.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28