за Христос

Тези са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.

Слушай Матей 15:20
Матей 15:20

Препратки:

Други преводи на Матей 15:20: