за Христос

Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб?

Слушай Матей 15:2
Матей 15:2

Препратки:

Други преводи на Матей 15:2:

Защо твоите ученици нарушават традицията на нашите предци? Защо не си мият ръцете преди ядене?
/Съвременен превод 2004/
Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините #правила извън Мойсеевия закон, които са определяли начина на живот до най-малките подробности#, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб?
/Верен 2002/
Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб?
/Библейско общество 2000/
Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб.
/Протестантски 1940/
защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб.
/Православен/
Защо твоите ученици престъпват преданието на старите? понеже не си мият ръцете, когато ядат хлеб.
/Цариградски/
Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.
/KJV/