за Христос

А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.

Слушай Матей 15:18
Матей 15:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:18

Ако храната не ни осквернява, какво тогава ни осквернява? Исус отговаря: „... онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.“ Тук под „сърцето“ не се разбира органът на кръвообращението, а източникът на подли подбуди и желания. Този орган на човешката морална природа се изявява: първо, чрез нечисти мисли; после, с покварени думи; и накрая, с подли действия.

Други преводи на Матей 15:18: