за Христос

А Той каза: И вие ли още не проумявате?

Слушай Матей 15:16
Матей 15:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:16

Първоначално Господ изразява учудване, че те толкова трудно разбират това, което Той иска да им каже, но после им обяснява, че истинското осквернение е моралното, а не физическото. Всъщност нито едно материално нещо не е лошо само по себе си, лоша е злоупотребата с това нещо. Храната, която поема човек, влиза през устата, отива в стомаха, за да се смели, и накрая това, което не се смила, се изхвърля. Всичко това не засяга моралното същество на човека, а само неговото тяло. Днес ние знаем, че „всяко нещо, създадено от Бог, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение; понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва“ ( 1Тимотей 4:4,5). Разбира се, това не се отнася за отровните растения, а само за питомните, които са създадени от Бог за храна на човека. Всички храни са еднакво добри и трябва да се приемат с благодарност. Ако човек е алергичен към някоя храна или не може да понася друга, не е длъжен да я яде, но като правило ние можем да ядем всичко с увереността, че Бог използва храната, за да ни поддържа физически.

Други преводи на Матей 15:16: