за Христос

А Той отговори: Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще бъде изкоренено.

Слушай Матей 15:13
Матей 15:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:13

Когато Неговите ученици Му казват, че фарисеите са засегнати от това разобличение, Исус ги сравнява с растения, които не са насадени от Бог. Те не са пшеницата, а плевелите. Те, заедно с техните учения, ще бъдат изтръгнати заедно с корените си, т.е. ще бъдат унищожени. Накрая Исус добавя следното: „Оставете ги; те са слепи водачи.“ Въпреки че се имат за много вещи в духовните неща, те са толкова слепи за тези реалности, колкото и хората, които водят. В такъв случай падането в ямата и на водещия, и на водения е неизбежно.

Други преводи на Матей 15:13: