за Христос

Тогава се приближиха учениците и Му казаха: Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тези думи?

Слушай Матей 15:12
Матей 15:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:12

Когато Неговите ученици Му казват, че фарисеите са засегнати от това разобличение, Исус ги сравнява с растения, които не са насадени от Бог. Те не са пшеницата, а плевелите. Те, заедно с техните учения, ще бъдат изтръгнати заедно с корените си, т.е. ще бъдат унищожени. Накрая Исус добавя следното: „Оставете ги; те са слепи водачи.“ Въпреки че се имат за много вещи в духовните неща, те са толкова слепи за тези реалности, колкото и хората, които водят. В такъв случай падането в ямата и на водещия, и на водения е неизбежно.

Други преводи на Матей 15:12: