за Христос

Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.

Слушай Матей 15:11
Матей 15:11

Препратки:

Други преводи на Матей 15:11: