за Христос

Кое прави човека нечист
(Марк 7:14-23)

И като повика народа, каза им: Слушайте и разбирайте!

Слушай Матей 15:10
Матей 15:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:10

Обръщайки се към народа, Исус прави едно изявление от огромно значение. Той казва, че не това, което влиза през устата, осквернява човека, а онова, което излиза. За нас е малко трудно да оценим революционния характер на това изявление. Според левитския кодекс обаче това, което влиза в устата, наистина осквернява човека. Юдеите не са имали право да ядат месото на животни, които не преживят храната и нямат разцепени копита. Също така те нямали право да ядат риба, с изключение на онази, която има люспи и перки. Имало още много други подробни наставления от Бог за това, коя храна е чиста и коя нечиста.

Сега Законодателят започва да прокарва пътя за отменяне на цялата тази система на ритуалното оскверняване. Той казва, че храната, която Неговите ученици поемат с немити ръце, не ги осквернява, а това, което наистина осквернява, е лицемерието на книжниците и фарисеите.

Други преводи на Матей 15:10: