за Христос

Матей 15:1-20   

1 Божии заповеди и човешки предания
(Марк 7:1-13)

Тогава някои фарисеи и книжници дойдоха при Исус от Йерусалим и казаха:
2 Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб?
3 А Той им отговори: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
4 Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и: "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви."
5 Но вие казвате: Който каже на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е дар на Бога,
6 той да не почита баща си или майка си. Така заради вашето предание вие осуетихте Божията заповед.
7 Лицемери! Добре е пророкувал Исая за вас, като е казал:
8 "Тези хора се приближават до Мене с устата си и Ме почитат с устните си;
но сърцето им стои далеч от Мен.
9 Обаче напразно Ми се кланят,
като преподават за поучения човешки заповеди."
10 Кое прави човека нечист
(Марк 7:14-23)

И като повика народа, каза им: Слушайте и разбирайте!
11 Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.
12 Тогава се приближиха учениците и Му казаха: Знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тези думи?
13 А Той отговори: Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще бъде изкоренено.
14 Оставете ги; те са слепи водачи; а ако слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.
15 Петър Му отговори: Обясни ни тази притча.
16 А Той каза: И вие ли още не проумявате?
17 Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава през корема и се изхвърля отзад?
18 А онова, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека.
19 Защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
20 Тези са нещата, които оскверняват човека; а да яде с немити ръце, това не го осквернява.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28