за Христос

Божии заповеди и човешки предания
(Марк 7:1-13)

Тогава някои фарисеи и книжници дойдоха при Исус от Йерусалим и казаха:

Слушай Матей 15:1
Матей 15:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 15:1

Книжниците и фарисеите Остават непреклонни в усилията си да уловят Спасителя. От Ерусалим пристигат техни представители, които обвиняват учениците Му в нечистота заради това, че яли с неизмити ръце, понеже по този начин нарушавали преданието на старейшините.

За да можем правилно да разберем този случай, трябва да си изясним какво значи „чисто“ и „нечисто“ и какво разбират фарисеите под „измиване на ръцете“. Понятията за „чисто“ и „нечисто“ се въвеждат от закона в Стария Завет. Нечистоплътието, в което се обвиняват учениците, е един въпрос, който засяга изключително ритуала. Така например, ако един човек се докосне до мъртвец или яде нещо, което е определено като нечисто, той осквернява ритуала, т.е. той не е ритуално годен да се поклони на Бог. Преди да може да се приближи до Него, Божият закон изисква той да извърши един ритуал на очистване.

Старейшините обаче прибавят към тези очистващи ритуали свои традиции. Така например те изискват да се извърши една сложна процедура на измиване на ръцете не само до китките, но и до лактите включително. Дори и да се намира на пазара, човек пак е длъжен да извърши този очистващ ритуал. Именно в този смисъл фарисеите критикуват учениците на Христос, че не са спазили точно изискванията на умиването според юдейското предание.

Други преводи на Матей 15:1: