за Христос

Исус Христос ходи по водата
(Марк 6:45-52; Йоан 6:15-21)

И начаса Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отсрещната страна, докато разпусне народа.

Слушай Матей 14:22
Матей 14:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 14:22

Докато разпуска множеството, Исус казва на учениците Си да се качат на лодката и да отидат обратно на другия бряг на езерото, а Той Самият се изкачва на хълма, за да се помоли. И така, на свечеряване (т.е. след залез слънце) Той е там сам. (Според еврейското разпределение на денонощието вечерта се е състояла от две части - вж. Изход 12:6. Първата, за която се говори В 15 ст., е започвала от средата на следобеда; втората, за която става въпрос тук, е започвала при залез слънце.)

Други преводи на Матей 14:22:

Веднага след това Исус накара учениците да се качат в лодката и им каза да отидат на другия бряг на Галилейското езеро, а той остана, за да отпрати хората.
/Съвременен превод 2004/
И начаса Иисус накара учениците да влязат в кораба и да отидат преди Него на другата страна, докато разпусне множествата.
/Верен 2002/
И на часа Исус накара учениците да влязат в лодката и да отидат преди Него на другата страна, докато разпусне народа.
/Библейско общество 2000/
И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа.
/Протестантски 1940/
И веднага Иисус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа.
/Православен/
И тоз час принуди Исус учениците си да влезат в ладията, и да идат преди него отвъд, докато разпусне народа.
/Цариградски/
And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.
/KJV/