за Христос

А Исус им каза: Няма нужда да ходят; дайте им вие да ядат.

Слушай Матей 14:16
Матей 14:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 14:16

Господ ги уверява, че това не е нужно. Нима трябва хората да напускат Онзи, Който задоволява нуждите на всяко живо същество само като разтвори ръката Си? След това Исус изумява учениците Си, като им казва: „Дайте им вие да ядат.“ Този отговор ги заварва абсолютно неподготвени: „Да им дадем нещо да ядат? Та ние имаме само пет хляба и две риби!“ Бедните! Те съвсем забравят, че имат също така и Исус. Тогава Спасителят търпеливо им казва: „Донесете ги тук при Мене.“ Това е работата, която те могат да свършат.

Други преводи на Матей 14:16: