за Христос

А като се свечери, учениците дойдоха при Него и казаха: Мястото е уединено и времето вече напредна; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна.

Слушай Матей 14:15
Матей 14:15

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 14:15

Когато започва да се свечерява, т.е. около 3 часа следобед, учениците Му усещат, че положението става критично. Толкова много хора, а нищо за ядене! Затова те се обръщат към Исус с молба да изпрати хората в селата, за да си купят храна. Колко малко разбират те сърцето на Христос и колко слабо познават Неговата сила!

Други преводи на Матей 14:15:

Вечерта учениците дойдоха при него и му казаха: Вече е много късно, а мястото е необитавано. Отпрати хората, за да могат да отидат по селата и да си купят храна.
/Съвременен превод 2004/
А като се свечери, учениците дойдоха при Него и казаха: Мястото е уединено и времето е вече напреднало; разпусни множествата да отидат по селата и да си купят храна.
/Верен 2002/
А като се свечери, учениците дойдоха при Него и казаха: Мястото е уединено и става късно; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна.
/Библейско общество 2000/
А като се свечери, учениците дойдоха при Него, и рекоха: Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна.
/Протестантски 1940/
А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха: тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.
/Православен/
А като стана вечер, дойдоха при него учениците му и рекоха; Пусто е местото, и времето вече мина; разпусни народа, да идат по селата да си купят за ядене.
/Цариградски/
And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.
/KJV/