за Христос

И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им.

Слушай Матей 14:14
Матей 14:14

Препратки:

Други преводи на Матей 14:14: