за Христос

Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните,

Слушай Матей 13:49
Матей 13:49

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:49

Нашият Господ обяснява притчата така: времето, когато ще се случи това, е краят на века, т.е. краят на периода на Голямата скръб. Това е времето, когато Христос за втори път ще посети земята. Рибарите са ангелите. Добрите риби са праведните хора, т.е. спасените евреи и езичници. Лошите риби са неправедните, т.е. невярващите хора от всички народи. Тогава ще се направи едно разделяне, за което се говореше и в притчата за тайно посетите плевели (ст. 30, 39-43). Праведните ще влязат в царството на своя Отец, докато неправедните ще бъдат хвърлени в един огън, където ще има „плач и скърцане със зъби“. Това не е Страшният съд;

този Съд ще се състои в самото начало на Хилядолетието. Последният, Страшният съд ще се състои след изтичане на Хилядолетното господство ( Откровение 20:7-15).

Гейбелин прави следния коментар върху тази притча:

„Мрежата се хвърля в морето, което - както видяхме преди това - представлява народите. Притчата говори за разпространението на вечното евангелие, което ще се проповядва по врелге на Голямата скръб ( Откровение 14:6,7). Отделянето на доброто от злото ще се извърши от ангелите. Всичко това не може да се отнася за настоящето или за църквата, но за времето преди установяването на царството. Тогава ще бъдат използвани и ангелите, което ясно може да се види в книгата на Откровението. Злите хора ще бъдат хвърлени в огнената пещ, а праведните ще останат на земята, за да господстват хиляда години.“

Други преводи на Матей 13:49: