за Христос

и като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.

Слушай Матей 13:48
Матей 13:48

Препратки:

Други преводи на Матей 13:48: