за Христос

Притча за мрежата
Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, в която са събрани риби от всякакъв вид,

Слушай Матей 13:47
Матей 13:47

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:47

Последната притча от тази поредица оприличава царството на мрежа, която се хвърля в морето и събира риби от всякакъв вид. Рибарите разпределят рибите, като отделят добрите в съдове, а лошите изхвърлят.

Други преводи на Матей 13:47: