за Христос

и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше, и го купи.

Слушай Матей 13:46
Матей 13:46

Препратки:

Други преводи на Матей 13:46: