за Христос

Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери

Слушай Матей 13:45
Матей 13:45

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:45

Небесното царство също се оприличава на търговец, който търси красиви бисери. Когато намери някой изключително скъпоценен бисер, той жертва всичко, което има, за да го купи.

Ние сме склонни да вярваме, че търговецът е Исус Христос, а скъпоценният бисер е църквата. На Голгота Той продаде всичко, което имаше, за да купи този бисер. Така както бисерът се образува в мидата от песъчинката, която я дразни и ѝ причинява болка, така и църквата се образува вследствие на страданията на проводеното и наранено Христово тяло.

Интересно е да се отбележи, че в притчата за скритото имане царството се уподобява на самото имане. Тук царството не се уподобява на бисера, а на търговеца. Защо се прави това?

В предишната притча ударението пада върху имането - изкупения Израел. Царството е тясно свързано с израелския народ. Първоначално то е било предложено на този народ, а в бъдеще евреите ще бъдат неговите главни поданици.

Както вече споменахме, църквата не се покрива с царството. В периода на временното отсъствие на Царя Всички хора от църквата са и членове на царството, но не всички хора от царството са членове на църквата. Църквата няма да присъства в царството в неговата бъдеща форма, а ще властва заедно с Христос над обновената земя. Във втората притча ударението пада върху Самия Цар и върху огромната цена, която Той заплаща, за да спечели и извоюва своята невяста, която ще сподели славата Му в деня на Неговото изявление.

Както бисерът излиза от морето, така и църквата, наричана понякога езическата невяста на Христос, излиза най-вече от народите. Това не означава пренебрегване на факта, че в нея има и вярващи евреи, а идва да покаже, че отличителната черта на църквата днес е, че в Негово име в нея са призовани да участват хора от различни народи. В Деяния 15:14 Симон потвърждава, че това е великата цел на Бог в настоящото време.

Други преводи на Матей 13:45: