за Христос

Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на своя Отец. Който има уши да слуша, нека слуша.

Слушай Матей 13:43
Матей 13:43

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:43

Праведните поданици на царството, които ще живеят на земята по време на Голямата скръб, ще влязат в царството на своя Отец, за да се наслаждават на хилядолетното господство на Христос. Там те ще „блеснат като слънцето“, т.е. ще сияят в слава.

И отново Исус добавя тайнственото предупреждение: „Който има уши [да слуша], нека слуша“!

Тази притча не оправдава - както някои могат грешно да предположат -присъствието на безбожни хора в местните християнски църкви. Спомнете си, че нивата е светът, а не църквата. Местните църкви получават съвсем ясни наставления да избягват общението с хора, които са обвинени в някаква форма на нечестие ( 1Коринтяни 5:9-13). Притчата само ни поучава, че в своя „таен период“ небесното царство ще включва и истинското, и фалшивото; и искреното, и престореното; и това ще продължи до края на века. След това Божиите пратеници ще отделят всичко фалшиво и ще го изправят на съд, а истинските Божии служители ще се наслаждават на величественото господство на Христос на земята.

Други преводи на Матей 13:43: