за Христос

и ще ги хвърлят в огнената пещ; и там ще бъде плач и скърцане със зъби.

Слушай Матей 13:42
Матей 13:42

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:42

Жетварите са ангелите (вж. Откровение 14:14-20). В сегашния период на царството не се прави нищо, което да отдели насила пшеницата от глушицата. Те са оставени да растат заедно. Но при Второто идване на Христос на земята ангелите ще приключат всички сметки с греха и с извършителите на зло и ще ги хвърлят в огнената пещ, „където ще бъде плач и скърцане със зъби“.

Други преводи на Матей 13:42: