за Христос

Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие,

Слушай Матей 13:41
Матей 13:41

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:41

Жетварите са ангелите (вж. Откровение 14:14-20). В сегашния период на царството не се прави нищо, което да отдели насила пшеницата от глушицата. Те са оставени да растат заедно. Но при Второто идване на Христос на земята ангелите ще приключат всички сметки с греха и с извършителите на зло и ще ги хвърлят в огнената пещ, „където ще бъде плач и скърцане със зъби“.

Други преводи на Матей 13:41:

Човешкият Син ще изпрати ангелите си да приберат от царството му всички, които са изкушавали другите да съгрешават, и всички, които вършат зло.
/Съвременен превод 2004/
Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всички съблазни #или: препънки, поводи за грях# и онези, които вършат беззаконие;
/Верен 2002/
Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко, което съблазнява, и онези, които вършат беззаконие,
/Библейско общество 2000/
Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,
/Протестантски 1940/
ще изпрати Син Човеческий Ангелите Си, и ще съберат от царството Му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие,
/Православен/
Ще проводи Син Человечески ангелите си, и ще съберат от царството негово всите съблазни, и ония които правят беззаконие;
/Цариградски/
The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity;
/KJV/