за Христос

И така, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.

Слушай Матей 13:40
Матей 13:40

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:40

Жетварите са ангелите (вж. Откровение 14:14-20). В сегашния период на царството не се прави нищо, което да отдели насила пшеницата от глушицата. Те са оставени да растат заедно. Но при Второто идване на Христос на земята ангелите ще приключат всички сметки с греха и с извършителите на зло и ще ги хвърлят в огнената пещ, „където ще бъде плач и скърцане със зъби“.

Други преводи на Матей 13:40: