за Христос

нивата е светът; доброто семе, това са синовете на царството; а плевелите са синовете на лукавия;

Слушай Матей 13:38
Матей 13:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:38

Нивата е светът. Искаме специално да подчертаем, че тя е символ на света, а не на църквата. Добрите семена са „чадата на царството“. Представата за посаждане на човешки същества в земята може да изглежда доста странна и невероятна, но това, което Исус иска да каже е, че „чадата на царството“ се посяват в света. По време на Своето обществено служение Исус засява света с ученици, които са Верни поданици на царството. Плевелите са „чадата на лукавия“. Сатана има готов фалшификат за всяка божествена реалност. Той посява семената на всички, които приличат, говорят и, в известен смисъл, живеят като апостоли. Но те не са истински последователи на Царя.

Други преводи на Матей 13:38: