за Христос

Обяснение на притчата за житото и плевелите
Тогава Той остави народа и дойде в къщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.

Слушай Матей 13:36
Матей 13:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:36

Останалата част от беседата протича вътре в къщата, където са само учениците. Тук учениците представляват само вярващата част от израелския народ. Повторното споменаване на къщата идва да ни каже, че Господ не е отхвърлил завинаги своя народ, който Той е предузнал ( Римляни 11:2).

Други преводи на Матей 13:36:

Тогава Исус отпрати хората и си отиде вкъщи. Учениците му дойдоха при него и казаха: Обясни ни смисъла на притчата за плевелите в нивата.
/Съвременен превод 2004/
Тогава Той остави множеството и дойде вкъщи. И учениците Му се приближиха до Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.
/Верен 2002/
Тогава Той остави народа и дойде в къщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.
/Библейско общество 2000/
Тогава Той остави народа и дойде в къщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.
/Протестантски 1940/
Тогава Иисус остави народа и влезе вкъщи. А учениците Му се приближиха до Него и казаха: разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.
/Православен/
Тогаз Исус остави народа и дойде в къщи. И пристъпиха при него учениците му и казваха: Изтълкувай ни притчата за плевелите на нивата.
/Цариградски/
Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.
/KJV/