за Христос

за да се изпълни казаното чрез пророка:
"Ще отворя устата Си в притчи;
ще изкажа скритото още от създанието на света."

Слушай Матей 13:35
Матей 13:35

Препратки:

Други преводи на Матей 13:35:

за да се сбъдне казаното чрез пророка:
Ще говоря с притчи и ще разкажа неща,
които са били тайна, откакто е сътворен светът.
/Съвременен превод 2004/
за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва: "Ще отворя устата Си в притчи; ще изкажа скритото още от създанието на света."
/Верен 2002/
за да се изпълни казаното чрез пророка:
"Ще отворя устата Си в притчи;
ще изкажа скритото още от създаването на света."
/Библейско общество 2000/
за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва: -
"Ще отворя устата Си в притчи;
Ще изкажа скритото още от създанието на света".
/Протестантски 1940/
за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: "ще отворя с притчи устата Си; ще изкажа тайните от създание мира".
/Православен/
за да се изпълни реченото от пророка, който казва: "Ще отворя в притчи устата си; ще изрека скритото от създание мира."
/Цариградски/
That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.
/KJV/