за Христос

Всичко това Исус изказа на народа с притчи и без притчи не им говореше;

Слушай Матей 13:34
Матей 13:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:34

Исус разказва първите четири притчи на множеството. Използването на този метод за поучаване изпълнява пророчеството на Асаф от Псалм 78:2, където се казва, че. Месията ще говори в притчи, произнасяйки „гатанки от древността“. Тези тайни на небесното царство, непознати до момента на идването на Месията, сега стават известни.

Други преводи на Матей 13:34: