за Христос

Притча за кваса
(Лука 13:20-21; Марк 4:33-34)

Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.

Слушай Матей 13:33
Матей 13:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:33

После Исус сравнява царството с квас, който една жена замесва в три мери брашно и оставя цялото тесто да втаса. Най-общоприето е тълкуването, че тестото е светът, а квасът е евангелието, което ще се проповядва из целия свят, докато всички се спасят. Това мнение не се потвърждава нито от Библията, нито от историята, нито от сегашните събития. В Библията квасът винаги е бил символ на злото. Когато Бог заповядва на Своите хора да изхвърлят кваса от къщите си ( Изход 12:15), те много добре разбират защо трябва да направят това. Ако някой ядеше нещо заквасено в някой от седемте дни на празника на безквасните хлябове, щеше да бъде отлъчен от израелския народ. Исус предупреждава срещу кваса на фарисеите и садукеите ( Матей 6:6,12) и Иродовия квас ( Марк 8:15). В 1Коринтяни 5:6-8 квасът се използва като символ на злоба и безчестие, а в контекста на Галатяни 5:9 той носи значение на лъжливо учение. Като цяло квасът означава или погрешно учение или погрешно поведение.

Затова с тази притча Господ прави предупреждение срещу всепроникващата власт на делата на злото в небесното царство. Притчата за синаповото зърно показва злото, което действа във външността на царството, а притчата за тестото предупреждава за разложението, което ще дойде във вътрешността на царството.

Ние смятаме, че в тази притча брашното (тестото) е храната на Божиите хора, според както е дадена в Библията. Квасът е лъжливото учение. Жената е лъжепророчицата, която учи и омайва ( Откровение 2:20). Едва ли е без значение фактът, че основателите на 7 лъжливи култа са жени! Въпреки, че на жените е забранено да проповядват в църквата от Библията ( 1Коринтяни 14:34; 1Тимотей 2:12), някои жени съвсем предизвикателно заемат пози на теологични авторитети и смесват храната на Божиите хора с разрушителни ереси.

Дж. Брукс казва така:

„Ако някой възрази, че Христос не би сравнил небесното царство с нещо, което е зло, достатъчно е да му се отговори, че Исус сравнява царството с нещо, в което има и плевели, и жито; и добра, и лоша риба; един нечестив слуга ( Матей 18:23-32) и един човек без сватбарска дреха, който погива ( Матей 22:1)

Други преводи на Матей 13:33:

След това Исус разказа на хората друга притча: Небесното царство е като маята, която една жена взела и разбъркала в голяма купа брашно, докато цялото тесто втаса.
/Съвременен превод 2004/
Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато вкисна цялото.
/Верен 2002/
Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса цялото.
/Библейско общество 2000/
Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.
/Протестантски 1940/
Друга притча им каза: царството небесно прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото.
/Православен/
Друга притча им каза: Подобно е царство небесно на квас който, като го взе жена, скри го в три мери брашно, докле вкисне всичкото.
/Цариградски/
Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.
/KJV/