за Христос

А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубнете заедно с тях и житото.

Слушай Матей 13:29
Матей 13:29

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:29

Стопанинът обаче им нарежда да чакат до жътва, когато жетварите ще разделят двете расте-. ния: житото ще съберат в хамбари, а глутницата ще изгорят.

Защо стопанинът им нарежда да отложат плевенето? В природата корените на житото и бурена растат толкова преплетени, че е невъзможно да измъкнеш едното, без да издърпаш и другото.

Тази притча се обяснява от нашия Господ в 37-43 ст., затова и ние ще отложим нашия коментар дотогава.

Други преводи на Матей 13:29: