за Христос

Той им отговори: Някой неприятел е направил това. А слугите му казаха: Като е така, искаш ли да отидем да ги оплевим?

Слушай Матей 13:28
Матей 13:28

Препратки:

Други преводи на Матей 13:28: