за Христос

А слугите на стопанина дойдоха и му казаха: Господарю, ти не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?

Слушай Матей 13:27
Матей 13:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:27

Когато слугите виждат, че между житото са се появили плевели, те се учудват и питат стопанина как е станало това. Той веднага казва, че това е работа на неприятел. Слугите изказват готовност веднага да идат и да извадят плевелите.

Други преводи на Матей 13:27:

Тогава слугите на този човек дошли при него и му казали: Господарю, ти пося добри семена в нивата си. Откъде са дошли тези плевели?
/Съвременен превод 2004/
А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Но тогава откъде са плевелите?
/Верен 2002/
А слугите на стопанина дойдоха и му казаха: Господарю, ти не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?
/Библейско общество 2000/
А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогова откъде са плевелите?
/Протестантски 1940/
И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?
/Православен/
А слугите на домакинът дойдоха и казаха му: Господине, не посея ли добро семе на нивата си? но от къде са се взели плевелите?
/Цариградски/
So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?
/KJV/