за Христос

Матей 13:10-15,34-35   

10 Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?
11 А Той им отговори: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.
12 Защото, който има, на него ще се даде и ще има в изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
13 Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; слушат, а не чуват, нито разбират.
14 Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исая, което гласи:
"С уши ще чувате, а никак няма да разберете;
и с очи ще гледате, а никак няма да видите.
15 Защото сърцето на тези хора е закоравяло.
И с ушите си трудно чуват,
и очите си затвориха;
да не би да видят с очите си
и да чуят с ушите си,
и да разберат със сърцето си,
и да се обърнат,
и Аз да ги изцеля."
34 Всичко това Исус изказа на народа с притчи и без притчи не им говореше;
35 за да се изпълни казаното чрез пророка:
"Ще отворя устата Си в притчи;
ще изкажа скритото още от създанието на света."
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28