за Христос

Отец се открива чрез Сина
(Лука 10:21-22)

В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.

Слушай Матей 11:25
Матей 11:25

Препратки:

Други преводи на Матей 11:25:

След това Исус каза: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, за това, че скри тези неща от мъдрите и учените и ги разкри на неуките.
/Съвременен превод 2004/
В онова време Иисус заговори, като каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.
/Верен 2002/
В онова време Исус заговори: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.
/Библейско общество 2000/
В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците.
/Протестантски 1940/
В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци;
/Православен/
В онова време отговори Исус и рече: Прославям те Отче, Господи на небето и на земята, че си утаил това от мъдрите и разумните, и открил си го на младенците.
/Цариградски/
At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.
/KJV/