за Христос

И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш! Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той и до днес би останал.

Слушай Матей 11:23
Матей 11:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 11:23

Малко градове са така облагодетелствани като Капернаум. След като Назарет отхвърля Исус, той става родният Му град (9:1, вж. Марк 2:1-12). Някои от най-необикновените чудеса на Исус, които неопровержимо свидетелстват за Неговото Месиянство, са извършени там. Ако порочният Содом, столицата на хомосексуализма, беше имал тази привилегия, той щеше да се покае и да бъде пощаден. Капернаум е много по-облагодетелстван от Содом. Неговите жители трябваше да се покаят и с радост да признаят Господа. Но той пропусна своя шанс. Извратеността на Содом беше много голям грях. Но няма по-голям грях от онзи, който Капернаум извърши, като отхвърли светия Божий Син. Затова в съдния ден Содом ще получи по-леко наказание от Капернаум. Издигнат до небето в облагодетелстването си, Капернаум ще слезе до ада в наказанието си. Щом като Капернаум го очаква такава съдба, колко по-тежка ще е съдбата на такива места, където има Библии в изобилие, където благовестието се говори по средствата за масова информация и където много малко са хората с извинение, ако изобщо има такива.

По времето на нашия Господ е имало четири известни града в Галилея: Хоразин, Витсаида, Капернаум и Тивериада. Исус произнася проклятия над първите три града без Тивериада. И какви са резултатите? Разрушението на Хоразин и Витсаида е толкова пълно, че днес не знаем къде точно са се намирали. Местоположението на Капернаум също не е съвсем известно. Тивериада обаче все още съществува. Това удивително изпълнение на предсказанието е още едно доказателство за всемогъществото на Спасителя и за боговдъхновеността на Библията.

Други преводи на Матей 11:23:

А ти, Капернауме, да не мислиш, че ще бъдеш издигнат до небето? В ада ще слезеш! Защото, ако чудесата, които станаха в теб, се бяха случили в Содом, този град щеше да съществува и днес!
/Съвременен превод 2004/
И ти, Капернауме, който си се издигнал до небесата, до ада ще бъдеш свален! Защото, ако се бяха извършили в Содом чудесата, които се извършиха в теб, той и до днес би останал.
/Верен 2002/
И ти, Капернауме, който си се издигнал до небесата, до ада ще слезеш! Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в теб, той и до днес би останал.
/Библейско общество 2000/
И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? до ада ще слезеш! защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал.
/Протестантски 1940/
И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане;
/Православен/
И ти, Капернауме, който си се до небеса възвисил, до ада ще се смъкнеш; защото чудесата които станаха в тебе, ако ставаха в Содом, той би до днес останал.
/Цариградски/
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.
/KJV/