за Христос

Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.

Слушай Матей 11:21
Матей 11:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 11:21

Най-напред Господ говори за Хоразин и Витсаида. Тези два града чуват милостивите увещания на своя Бог-Спасител, но въпреки това Го прогонват. След това Господ говори за Тир и Сидон, които попадат под Божието наказание заради своето идолопоклонничество и порочност. Но ако те бяха получили привилегията да видят чудесата на Исус, щяха да се смирят и да се покаят дълбоко. Затова в сьдния ден съдбата на Тир и Сидон ще бъде много по-лека от тази на Хоразин и Витсаида.

Други преводи на Матей 11:21:

Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако чудесата, които станаха във вас, се бяха случили в Тир и Сидон, хората там отдавна щяха да са се покаяли. Щяха да носят власеници и да посипят главите си с пепел, за да покажат колко съжаляват за греховете си.
/Съвременен превод 2004/
Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.
/Верен 2002/
Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли с вретище и пепел.
/Библейско общество 2000/
Горко ти Хоразине! горко ти, Витсаидо! защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, те отдавна биха се покаяли във вретище и пепел.
/Протестантски 1940/
Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел;
/Православен/
Тежко ти, Хоразине! тежко ти Витсаидо! защото, чудесата които във вас станаха, ако беха станали в Тир и Сидон, отколе биха се във вретище и пепел покаяли.
/Цариградски/
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
/KJV/