за Христос

Свидетелството на Исус Христос за Йоан
(Лука 7:18-35)

А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.

Слушай Матей 11:1
Матей 11:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 11:1

След като изпраща дванадесетте си ученици със специално поръчение в израилевия дом, Исус заминава оттам, за да поучава и проповядва в градовете на Галилея, откъдето бяха учениците Му.

Други преводи на Матей 11:1:

След като даде тези наставления към дванадесетте си ученика, Исус си замина оттам и отиде да поучава и проповядва в градовете им.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученици, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.
/Верен 2002/
А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.
/Библейско общество 2000/
А Исус, когато свърши наставленията Си към дванадесетте Си ученика, замина оттам да поучава и проповядва по градовете им.
/Протестантски 1940/
И когато свърши Иисус тия заповеди към дванайсетте Си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в градовете им.
/Православен/
И когато свърши Исус заповеданията си към дванадесетте свои ученици, мина от там, да поучава и да проповедва по градовете им.
/Цариградски/
And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
/KJV/