за Христос

Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.

Слушай Матей 10:29
Матей 10:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 10:29

Дори и при най-ужасни изпитания учениците могат да имат пълно доверие в грижовността на Бог. Господ Исус показва това с примера за обикновеното врабче. Две от тези незначителни птички се продават за един асарий. Но нито едно от тях не умира без волята на Отца. Както някой беше казал: „Господ присъства на погребението на всяко врабче.“

Други преводи на Матей 10:29:

Не се ли продават две врабчета само за един асарий? И все пак никое от тях не пада на земята без знанието на вашия Баща.
/Съвременен превод 2004/
Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.
/Верен 2002/
Не се ли продават две врабчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец.
/Библейско общество 2000/
Не продават ли се две врабчета за един асарий? и пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви.
/Протестантски 1940/
Не две ли врабчета се продават за един асарий ? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец;
/Православен/
Не се ли продават две врабчета за един асарий? и ни едно от тех нема да падне на земята, без волята на Отца вашего.
/Цариградски/
Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
/KJV/