за Христос

И се пазете от човеците, защото ще ви предават на съдилища и в синагогите си ще ви бият.

Слушай Матей 10:17
Матей 10:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 10:17

Нужно е също така да се пазят от невярващите юдеи, които ще ги хвърлят по затвори и ще ги бият в синагоги. Съпротивата срещу апостолите ще бъде както гражданска, така и религиозна.

Други преводи на Матей 10:17: