за Христос

И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му или от онзи град, отърсете праха от краката си.

Слушай Матей 10:14
Матей 10:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 10:14

Когато един дом ги приеме, нека го поздравят, изразявайки по този начин своята благодарност за гостоприемството, което им е било оказано. Но ако някой дом откаже да приеме Господните пратеници, нека не се чувстват задължени да му дадат своя мир, т.е. да произнесат благословията си върху семейството. И не само това, но те могат да изразят Божието недоволство, като отърсят праха от нозете си. Когато едно семейство отхвърля учениците на Христос, то все едно отхвърля Христос.

Други преводи на Матей 10:14:

И ако някой не ви приема или не слуша думите ви, напуснете тази къща или град и изтърсете праха от краката си.
/Съвременен превод 2004/
И ако някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от дома му или от онзи град, отърсете праха от краката си.
/Верен 2002/
И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му или от онзи град, отърсете праха от краката си.
/Библейско общество 2000/
И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.
/Протестантски 1940/
Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от къщата или от оня град, отърсете праха от нозете си.
/Православен/
И който ви не приеме, нито послуша вашите думи, кога излезвате из онзи дом, или из онзи град, изтърсете праха от нозете си.
/Цариградски/
And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.
/KJV/