за Христос

Матей 1   

1 Родословието на Исус Христос
(Лука 3:23-38)

Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.
2 От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му;
3 от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам;
4 от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон;
5 на Салмон се роди Вооз от Рахав; на Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей;
6 а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена;
7 от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса;
8 от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия;
9 от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия;
10 от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия;
11 а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.
12 А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел;
13 от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор;
14 от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд;
15 от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков;
16 а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос.
17 И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон - четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос - четиринадесет рода.
18 Рождението на Исус Христос
(Лука 1:26-35; 2:1-7)

А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се оказа бременна от Святия Дух.
19 А мъжът й Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.
20 Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух.
21 Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му.
22 А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва:
23 "Ето, девицата ще зачене и ще роди син;
и ще го нарекат Емануил", което значи: Бог с нас.
24 И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си;
25 но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28