за Христос

И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш, направи нещо, смили се над нас и ни помогни.

Слушай Марко 9:22
Марко 9:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марко 9:22

Когато довеждат детето при Господа, духът предизвиква един особено сериозен пристъп. Господ пита бащата откога детето страда така. „От детинство“ - ощговаря бащата. Тези пристъпи често са го хвърляли в огън и във вода и тогава момчето е било на косъм от смъртта. После бащата моли Господ да се съжали и да им помогне, ако може

- една сърцераздирателна молба, изтръгната от сърце, живяло дълги години в отчаяние и мъка. Исус му казва, че изцелението на неговия син не зависи от Неговата способност да го изцели, а от способността на бащата да повярва. Вярата в живия Бог винаги се възнаграждава. Няма болест, която Той да не е в състояние да излекува.

Други преводи на Марко 9:22:

Духът често го хвърля в огън или във вода, за да го погуби. Ако можеш да направиш нещо, смили се над нас и ни помогни!
/Съвременен превод 2004/
И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш да направиш нещо, съжали ни и ни помогни!
/Верен 2002/
И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш, направи нещо, смили се над нас и ни помогни.
/Библейско общество 2000/
И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни.
/Протестантски 1940/
и много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни.
/Православен/
И много пъти и в огън го хвърля и във вода да го погуби; но ако можеш нещо, смили се на нас, и помогни ни.
/Цариградски/
And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.
/KJV/