за Христос

Изцеляване на слепеца във Витсаида
Дойдоха във Витсаида. И доведоха при Него един слепец и Му се молеха да се докосне до него.

Слушай Марко 8:22
Марко 8:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марко 8:22

Това чудо, което е записано само в Марко, поражда няколко интересни въпроса. Най-напред, защо Исус завежда човека извън града, преди да го изцели? Защо не го изцелява само като докосне очите му? Защо използва такова необичайно средство като слюнката? Защо човекът не получава веднага идеално зрение? (Това е единственият случай в Евангелията, когато изцелението става на етапи.) И накрая, защо Исус забранява на човека да говори за чудото в града? Нашият Господ е суверенен и не е длъжен да ни дава отчет за Своите постъпки. Зад всяко Негово действие има сериозна причина, която ние може и да не виждаме. Всеки отделен случай на изцеление е различен от останалите, както и спечелването на всеки отделен човек за вярата. Някои хора получават забележително духовно проникновение Веднага, след като повярват. Други в началото виждат неясно, но по-късно постигат пълна увереност в спасението.

Други преводи на Марко 8:22: