за Христос

Чудото с нахранването на пет хиляди души
(Мат. 14:13-21; Лука 9:10-17; Йоан 6:1-13)

И апостолите се събраха при Исус и Му разказаха всичко, каквото бяха извършили и каквото бяха поучавали.

Слушай Марко 6:30
Марко 6:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марко 6:30

Това чудо, за което четем във всички Евангелия, е станало в началото на общественото служение на Исус. Апостолите токущо са се върнали в Капернаум от своята първа проповедническа мисия (вж. 7-13 ст.). Може би те са опиянени от своя първи успех, но може би са много уморени и изтощени. Господ, Който знае тяхната нужда от тишина и почивка, ги качва на лодка и ги завежда на едно усамотено място на брега на Галилейско море.

Други преводи на Марко 6:30: