за Христос

Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен единствено Бог?

Слушай Марко 2:7
Марко 2:7

Препратки:

Други преводи на Марко 2:7: