за Христос

Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилища и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствате на тях.

Слушай Марко 13:9
Марко 13:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марко 13:9

На трето място, Господ предсказва време за лично изпитание на тези, които трябва да докажат своята вярност в свидетелстването си за Христос, когато бъдат изправени пред религиозни и граждански съдилища.

И макар че това се отнася за всички вярващи от всички периоди на християнството, изглежда, че то засяга най-вече 144 000-те вярващи от еврейския народ, които ще отнесат благата вест за царството до всички народи на земята, преди да дойде Христос, за да царува.

Други преводи на Марко 13:9:

Вие бъдете нащрек и се пазете, защото ще ви предават на съд и ще ви бият в синагогите. Заради мен ще ви изправят пред царе и управници, за да им свидетелствате.
/Съвременен превод 2004/
А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мен - за да им свидетелствате.
/Верен 2002/
А вие внимавайте за себе си, защото ще ви предадат на съдилища и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мен, за да свидетелствате на тях.
/Библейско общество 2000/
А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.
/Протестантски 1940/
Но вие гледайте себе си; защото ще ви предадат на съдилища, и по синагоги ще бъдете бити, и пред управници и царе ще бъдете изправени заради Мене, за свидетелство пред тях.
/Православен/
А вие пазете сами себе си; защото ще ви предадат на съдовища, и на съборища ще ви бият, и пред войводи и царе ще ви изкарват заради мене, за свидетелство тем.
/Цариградски/
But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.
/KJV/