за Христос

Марк 9:42-50   

42 За изкушенията
(Мат. 18:6-9; 5:13; Лука 17:1-2; 14:34-35)

А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да му се окачи голям воденичен камък на врата и да бъде хвърлен в морето.
43 И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън,
44 където червеят им не умира и огънят не угасва.
45 И ако кракът ти те съблазни, отсечи го; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двата си крака и да бъдеш хвърлен в пъкъла,
46 И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла,
47 Защото всеки ще се осоли с огън (и всяка жертва ще се осоли със сол).
48 Добро нещо е солта; но ако солта обезсолее, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16