за Христос

Защото, който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.

Слушай Марк 9:41
Марк 9:41

Препратки:

Други преводи на Марк 9:41:

Истина ви казвам: който ви подаде чаша вода заради това, че принадлежите на Христос, със сигурност ще бъде възнаграден.
/Съвременен превод 2004/
Защото, който ви напои с чаша вода в Мое Име, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.
/Верен 2002/
Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам, той никак няма да изгуби наградата си.
/Библейско общество 2000/
Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам: той никак няма да изгуби наградата си.
/Протестантски 1940/
И който ви напои с чаша вода в Мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.
/Православен/
Защото който ви напои една чаша вода в мое име, понеже сте Христови, истина ви казвам: Нема да изгуби заплата си.
/Цариградски/
For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.
/KJV/