за Христос

Понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.

Слушай Марк 9:40
Марк 9:40

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 9:40

На пръВ поглед изглежда, че думите от 40 ст. се противопоставят на казаното от Исус в Матей 12:30: „Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.“ Но противоречие всъщност няма. В Матей думите са изказани по повод на това, дали Христос е Божият Син или властта Му е бесовска. Ако отношението ни към този въпрос е водоразделната точка за определянето на всеки един от нас, то тогава всеки, който не е с Христос, работи против Христос.

Тук, в Евангелието на Марко, .водоразделната точка не е отношението ни към Личността или делото на Христос, а отношението ни към хората, с които заедно служим на Господа. Към тях ние трябва да се отнасяме с търпение и любов. Всеки, който не е против Него в своето служение, е против Сатана и следователно от страната на Христос.

Други преводи на Марк 9:40: