за Христос

А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може скоро след това да Ме злослови.

Слушай Марк 9:39
Марк 9:39

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 9:39

Исус им казва: „Не го спирайте. Ако той има достатъчно вяра в Мен, за да използва Моето име и да прогонва бесове, той е от Моята страна и работи срещу Сатана. Такъв човек не е в състояние да премине така бързо на другата страна и да започне да злослови срещу Мен или да стане Мой враг.“

Други преводи на Марк 9:39:

Но Исус каза: Не го спирайте. Всеки, който в мое име извършва чудеса, няма да може скоро след това да говори зле за мен.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши чудо в Мое Име и да може скоро да Ме злослови.
/Верен 2002/
А Исус каза: Не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име и да може после да Ме злослови.
/Библейско общество 2000/
А Исус рече: Недейте му запрещава, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име, и да може скоро след това да Ме злослови.
/Протестантски 1940/
А Иисус рече: не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в Мое име, не ще може наскоро да Ме злослови.
/Православен/
А Исус рече: Недейте му забраня, защото нема никой който да стори чудо в мое име, и да може на часа да ме злослови.
/Цариградски/
But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.
/KJV/